Rasfoire documente

Decizia 340/2022 privind eliberarea doamnei Marioara-Artemis Gătej din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Decizia 341/2022 privind numirea domnului Aurelian Păduraru în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Decizia 342/2022 privind înfiinţarea Comisiei pentru elaborarea unor propuneri de lege ferenda în vederea modificării legislaţiei specifice procesului de restituire a proprietăţii, cu implicaţii în clarificarea situaţiei terenurilor aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi în procedura de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Decizia 343/2022 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru reglementări în domeniul tehnologiilor distribuite

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 581/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Hotarirea 695/2022 privind organizarea şi funcţionarea Staţiunii de Cercetări Sericicole Băneasa Bucureşti şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Decizia 339/2022 privind eliberarea domnului Aurelian Păduraru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 582/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 584/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Regulamentul 11/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 1.270/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 780/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 1.273/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 777/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 1.271/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022

Ordinul 779/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 530 din 30-mai-2022