Rasfoire documente

Ordinul 887/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate nr. 96/2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 111/2022 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 110/2022 privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 10/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP3 SPP4 M1 Căpăţăneşti din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Ordinul 7/2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 20 Cuza Vodă din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Hotarirea 76/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, transmiterea dreptului de administrare a imobilului aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul Clinic ''Avram Iancu'' Oradea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (UM 0395 Satu Mare), alipirea acestuia la imobilul cu nr. MF 35123 şi actualizarea datelor de identificare din inventarul domeniului public al statului

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022

Decizia 703/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi ale art. 341 alin. (7) pct. 2 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 53 din 18-ian-2022