Rasfoire documente

Hotarirea 85/2022 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

publicat in M.Of. 537 din 31-mai-2022

Decizia 40/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. b), ale art. 65 lit. m) şi ale art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 537 din 31-mai-2022

Hotarirea 716/2022 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 537 din 31-mai-2022

Ordinul 634/2022 privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă

publicat in M.Of. 537 din 31-mai-2022

Ordinul 1.488/2022 pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice

publicat in M.Of. 537 din 31-mai-2022

Ordinul 2.936/2022 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului Casă, situat în str. Ion Minulescu nr. 55, sectorul 3, Bucureşti, având cod LMI B-II-m-B-19213

publicat in M.Of. 537 din 31-mai-2022