Rasfoire documente

Ordinul 1.368/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri secondhand

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022

Ordinul 67/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri secondhand

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022

Ordinul 1.316/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022

Decizia 65/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (7) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022

Decizia 90/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022

Ordonanta urgenta 73/2022 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022

Ordinul 806/2022 privind înfiinţarea Comitetului de investiţii pentru Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022

Ordinul 1.325/2022 privind aprobarea Termenilor finali ai emisiunilor de titluri de stat, denominate în lei şi euro, lansate în perioada 6 iunie-21 iunie 2022, în baza Prospectului de bază pentru Programul FIDELIS de emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv investitorilor persoane fizice emise de Ministerul Finanţelor, ce urmează a fi listate pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti - S.A. şi supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.118/2020

publicat in M.Of. 536 din 31-mai-2022