Rasfoire documente

Hotarirea 9/2022 pentru constituirea Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al Europol (JPSG)

publicat in M.Of. 523 din 27-mai-2022

Hotarirea 683/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ''Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti'', precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

publicat in M.Of. 523 din 27-mai-2022

Ordinul 145/2022 privind aprobarea formei şi conţinutului notificării prevăzute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 523 din 27-mai-2022

Ordinul 541/2022 privind aprobarea unor derogări de la aplicarea tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 523 din 27-mai-2022

Ordinul 3.482/2021 privind clasarea ca monumente istorice a imobilelor situate la adresa poştală Str. Crizantemelor nr. 9, localitatea Târgu Ocna, judeţul Bacău, în Lista monumentelor istorice, cu denumirile Ansamblul Penitenciarului Spital Târgu Ocna ca a - ansamblu în grupa B, cu două componente, în grupa A - Vechiul Pavilion Administrativ şi, respectiv, în grupa B - Pavilion Spital

publicat in M.Of. 523 din 27-mai-2022