Rasfoire documente

Decizia 104/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 521 din 26-mai-2022

Ordonanta urgenta 69/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 521 din 26-mai-2022

Hotarirea 694/2022 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat şi acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ucraina, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului de pe teritoriul ucrainean

publicat in M.Of. 521 din 26-mai-2022

Hotarirea 693/2022 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, instituţiei prefectului din judeţele Botoşani, Suceava, Vaslui şi Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări - Direcţia azil şi integrare, pentru protecţia populaţiei refugiate în contextul escaladării conflictului din Ucraina

publicat in M.Of. 521 din 26-mai-2022

Hotarirea 713/2022 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 2 iunie 2022

publicat in M.Of. 521 din 26-mai-2022