Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 68/2022 privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferinţă necesare pentru organizarea şi desfăşurarea celei de-a 21-a ediţii a Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor la Bucureşti, în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 833/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 830/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 831/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 832/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 834/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 835/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 836/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 837/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 828/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decretul 829/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decizia 2/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. 1 teza întâi din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Hotarirea 692/2022 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, în vederea asigurării unei bune funcţionări a sistemului energetic

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decizia 336/2022 privind constituirea Comitetului interministerial pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decizia 337/2022 privind unele măsuri pentru exercitarea atribuţiilor preşedintelui, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Decizia 338/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022

Hotarirea 686/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare

publicat in M.Of. 520 din 26-mai-2022