Rasfoire documente

Hotarirea 690/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022

Hotarirea 687/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 1, aflate pe raza localităţilor Pieleşti şi Gherceşti din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022

Hotarirea 688/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Autostrada Bacău-Paşcani'', judeţele Bacău, Neamţ şi Iaşi

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022

Hotarirea 691/2022 privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2022

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022

Hotarirea 699/2022 pentru completarea art. 13 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 551/2018

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022

Ordinul 1.294/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2022

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022

Norma 15/2022 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaţionale

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022

Tablou din 2022 naţional al arhitecţilor

publicat in M.Of. 528 din 30-mai-2022