Rasfoire documente

Decretul 847/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Hotarirea 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Legea 158/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 838/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Legea 159/2022 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 839/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Legea 160/2022 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2021 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 840/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2021 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Legea 161/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 841/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 842/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 843/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 844/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 845/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decretul 846/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Criterii din 2022 pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Ordinul 4.411/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022

Decizia 66/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.578 alin. (1) din Codul civil

publicat in M.Of. 527 din 27-mai-2022