Rasfoire documente

Decizia 26/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 525 din 27-mai-2022

Hotarirea 681/2022 privind aprobarea redării în circuitul agricol a unor terenuri înscrise în lista terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Dezvoltarea capacităţii Sistemului naţional de transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România - Republica Moldova'', scoase temporar din circuitul agricol

publicat in M.Of. 525 din 27-mai-2022

Hotarirea 698/2022 privind modificarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare ''Sănătate şi asistenţă socială'', aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 153/2018

publicat in M.Of. 525 din 27-mai-2022

Decizia 18/2022 [R] pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 525 din 27-mai-2022

Hotarire din 2021 în Cauza Marin împotriva României

publicat in M.Of. 525 din 27-mai-2022

Hotarirea 697/2022 privind aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul electronic naţional de vaccinări

publicat in M.Of. 525 din 27-mai-2022