Rasfoire documente

Procedura 1/2022 privind participanţii Fondului de compensare a investitorilor, determinarea şi plata obligaţiilor la fond (PP1(1)-2022)

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022

Decizia 17/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022

Decizia 329/2022 privind exercitarea unor atribuţii

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022

Decizia 330/2022 privind eliberarea domnului Alexandru Lucian Vasile din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022

Decizia 331/2022 privind numirea domnului Florin Bănică în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022

Decizia 332/2022 privind numirea domnului Andrei-Simion Ijac în funcţia de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022

Decizia 333/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Iftimie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sportului

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022

Ordinul 963/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii ''Granturi pentru capital de lucru acordate entităţilor din domeniul agroalimentar'' din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru entităţilor din domeniul agroalimentar cu finanţare din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 511 din 24-mai-2022