Rasfoire documente

Decizia 607/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.033 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 518 din 26-mai-2022

Decizia 880/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 611 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

publicat in M.Of. 518 din 26-mai-2022

Hotarirea 658/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Siret, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 518 din 26-mai-2022

Hotarirea 670/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare clădire C4 - Pavilion central - Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii pentru Ştiinţele Vieţii «Ion Ionescu de la Brad» din Iaşi''

publicat in M.Of. 518 din 26-mai-2022

Hotarirea 671/2022 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 518 din 26-mai-2022

Hotarirea 672/2022 privind actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Găeşti din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 518 din 26-mai-2022

Hotarirea 673/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Dealul Spirii'' Bucureşti-Ilfov

publicat in M.Of. 518 din 26-mai-2022