Rasfoire documente

Hotarirea 45/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii - COM(2021) 761

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Decizia 664/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (11) teza a doua din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Ordinul 467/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Informatică Feroviară - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Ordinul 970/2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Ordinul 1.000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Ordinul 1.267/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Ordinul 3.850/2022 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Norma 16/2022 pentru aplicarea prevederilor Ghidului ESMA privind metodologia, funcţia de supraveghere şi ţinerea evidenţelor în temeiul Regulamentului privind indicii de referinţă şi pentru modificarea şi completarea anexei la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 21/2019 privind aplicarea Ghidului ESMA cu privire la indicii de referinţă nesemnificativi din Regulamentul privind indicii de referinţă

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Ordinul 1.248/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Informatică Feroviară - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022

Ordinul 776/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Informatică Feroviară - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 517 din 26-mai-2022