Rasfoire documente

Legea 154/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Decretul 824/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Legea 155/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Decretul 825/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Hotarirea 84/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Decizia 608/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 446 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Decizia 621/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Decizia 622/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Ordinul 81/2022 privind aprobarea tarifelor de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Ordinul 644/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022

Ordinul 351/2022 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

publicat in M.Of. 514 din 25-mai-2022