Rasfoire documente

Decretul 814/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Decizia 69/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.040 şi ale art. 1.041 din Codul civil

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Legea 141/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Decretul 811/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Legea 142/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Decretul 812/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Legea 143/2022 pentru modificarea şi completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Decretul 813/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Legea 144/2022 pentru modificarea şi completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Hotarirea 661/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 14 martie 2022 şi la Paris la 23 martie 2022 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Hotarirea 663/2022 privind plata contribuţiei financiare voluntare asumate de România în cadrul Conferinţei Bruxelles privind viitorul Siriei şi al regiunii din 5 aprilie 2017 şi asumarea unei noi contribuţii voluntare cu prilejul Conferinţei Bruxelles VI din mai 2022

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Hotarirea 664/2022 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022

Ordinul 60/2022 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată în cursul anului 2022 de personalul cu statut special, precum şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

publicat in M.Of. 502 din 23-mai-2022