Rasfoire documente

Hotarirea 668/2022 pentru acordarea unor facilităţi pe termen scurt, cu privire la obţinerea vizelor române de scurtă şedere şi intrarea pe teritoriul României, pentru beneficiarii programului de burse doctorale şi de cercetare postdoctorală ''Eugen Ionescu''

publicat in M.Of. 508 din 24-mai-2022

Decizia 83/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 508 din 24-mai-2022

Hotarirea 636/2022 privind înscrierea în inventar a unui teren, actualizarea valorilor de inventar, a adresei poştale şi a datelor de identificare a unor imobile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei prin Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

publicat in M.Of. 508 din 24-mai-2022

Hotarirea 641/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 508 din 24-mai-2022

Hotarirea 662/2022 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Servicii de dezvoltare şi extindere a sistemului informatic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de gestionare a cererilor de plată''

publicat in M.Of. 508 din 24-mai-2022

Hotarirea 665/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Extinderea Pavilionului «H5» - Secţia de radioterapie din Cazarma 734 Bucureşti, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 134, municipiul Bucureşti''

publicat in M.Of. 508 din 24-mai-2022

Hotarirea 666/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Lucrări de intervenţie la Pavilionul «E» din Cazarma 734 Bucureşti, sectorul 1, Calea Plevnei nr. 134, municipiul Bucureşti''

publicat in M.Of. 508 din 24-mai-2022