Rasfoire documente

Decizia 749/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 şi ale art. 285 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

publicat in M.Of. 507 din 24-mai-2022

Decizia 5/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 507 din 24-mai-2022

Ordinul 2.188/C/2022 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate determinată de primire, punerea în executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, stabilirea şi schimbarea regimului de executare, punerea în libertate şi comunicarea actelor de procedură

publicat in M.Of. 507 din 24-mai-2022

Decizia 274/2022 privind modificarea anexei la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.212/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 507 din 24-mai-2022

Decizia 14/2022 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile privind infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 507 din 24-mai-2022