Rasfoire documente

Hotarirea 82/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 505 din 23-mai-2022

Hotarirea 83/2022 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 26/2022 privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidenţial aflate în subordinea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului (DGASPC)

publicat in M.Of. 505 din 23-mai-2022

Decizia 833/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 505 din 23-mai-2022

Decizia 836/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 505 din 23-mai-2022

Ordinul M.81/2022 privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor, pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în unităţi ale Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 505 din 23-mai-2022

Ordinul 129/2022 pentru completarea art. 18 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 262/2021 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 şi 2022

publicat in M.Of. 505 din 23-mai-2022

Ordinul 1.238/2022 privind modificarea Normelor metodologice privind utilizarea instrumentelor financiare derivate în scopul realizării operaţiunilor de administrare a riscurilor asociate obligaţiilor de natura datoriei publice guvernamentale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.217/2019

publicat in M.Of. 505 din 23-mai-2022