Rasfoire documente

Decizia 11/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022

Decizia 14/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022

Hotarirea 642/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022

Hotarirea 650/2022 privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022

Hotarirea 654/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022

Ordinul 342/2022 privind stabilirea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022

Ordinul 1.395/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022

Ordinul 324/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022

Ordinul 239/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 504 din 23-mai-2022