Rasfoire documente

Legea 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Decretul 801/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Decizia 327/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Alexandra-Cerasela Pană a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Ordinul 434/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice ''Filaret'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Ordinul 435/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Ordinul 1.376/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Ordinul 20.465/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare'', asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Actul din 2022 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ''Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare''

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Ordinul 1.199/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice ''Filaret'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Ordinul 734/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Tipografice ''Filaret'' - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Ordinul 1.198/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022

Ordinul 733/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje'' - C.F.R. IRLU - S.A., filiala Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 490 din 17-mai-2022