Rasfoire documente

Hotarirea 639/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, în condiţiile legii

publicat in M.Of. 498 din 19-mai-2022

Hotarirea 640/2022 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Mureş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi declararea lui ca bun de interes public naţional

publicat in M.Of. 498 din 19-mai-2022

Hotarirea 659/2022 privind aprobarea acceptării pentru statul român, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a unei donaţii de măşti faciale de uz medical, făcută de Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., şi darea în administrare a măştilor faciale de uz medical Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală

publicat in M.Of. 498 din 19-mai-2022

Ordinul 56/2022 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti

publicat in M.Of. 498 din 19-mai-2022

Ordinul 116/2022 pentru modificarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de evaluare a unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 147/2020

publicat in M.Of. 498 din 19-mai-2022