Rasfoire documente

Decizia 837/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 790 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 497 din 19-mai-2022

Hotarirea 657/2022 privind aprobarea conţinutului şi a metodologiei de colectare şi raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile

publicat in M.Of. 497 din 19-mai-2022

Ordinul 1.405/2022 privind completarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.533/2017

publicat in M.Of. 497 din 19-mai-2022

Ordinul 74/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 şi de stabilire a unor măsuri privind aplicabilitatea acestuia

publicat in M.Of. 497 din 19-mai-2022

Ordinul 75/2022 pentru prorogarea termenelor prevăzute în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2021 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului reglementat corectat şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

publicat in M.Of. 497 din 19-mai-2022

Decizia 10/2022 [R] referitoare la recursul în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2.523 din Codul civil

publicat in M.Of. 497 din 19-mai-2022