Rasfoire documente

Decretul 808/2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Decretul 809/2022 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Decretul 803/2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Decretul 804/2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Decretul 805/2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Decretul 806/2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Decretul 807/2022 privind numirea unui procuror în funcţia de judecător

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Hotarirea 40/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru fiinţele umane, alimentaţie, natură şi climă - COM(2021) 699

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Hotarirea 41/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională - COM(2021) 770

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Hotarirea 42/2022 privind propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învăţare - COM(2021) 773

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Hotarirea 43/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Construirea unei economii în serviciul cetăţenilor: un plan de acţiune pentru economia socială - COM(2021) 778

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Decretul 810/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Hotarirea 637/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Harghita, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un bun imobil în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Hotarirea 638/2022 privind trecerea unei suprafeţe de 5,1059 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Hotarirea 649/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Ordinul 1.402/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Boli Cardiovasculare ''Prof. Dr. George I.M. Georgescu'' Iaşi

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Ordinul 281/2022 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Circulara 13/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2022

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022

Circulara 14/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022

publicat in M.Of. 495 din 19-mai-2022