Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Hotarirea 651/2022 pentru aprobarea Programului naţional de acţiune privind implementarea Sistemului european de management al traficului feroviar

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Ordinul 496/2022 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1, 3, 4 şi 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Ordinul 2.017/C/2022 privind condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată în anul 2022, peste programul normal de lucru, de către poliţiştii de penitenciare

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Ordinul 20.466/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat ''Acordare granturi pentru posesorii de certificate de excelenţă Marie Sklodowska Curie'', asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Actul din 2022 SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ''Acordare granturi pentru posesorii de certificate de excelenţă Marie Sklodowska Curie'' asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul III, componenta C9, 2021-2026''

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022

Rectificare din 2022 în anexa nr. 1 (anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010) la Hotărârea Guvernului nr. 496/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 11 aprilie 2022

publicat in M.Of. 494 din 18-mai-2022