Rasfoire documente

Hotarirea 612/2022 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara''

publicat in M.Of. 483 din 16-mai-2022

Hotarirea 629/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar al frontului de operare la Dunăre, adiacent molului''

publicat in M.Of. 483 din 16-mai-2022

Hotarirea 630/2022 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 12/1992 privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină şi motorină

publicat in M.Of. 483 din 16-mai-2022

Ordinul 1.113/2022 pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019

publicat in M.Of. 483 din 16-mai-2022

Ordinul 483/2022 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a) şi b) pentru contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

publicat in M.Of. 483 din 16-mai-2022