Rasfoire documente

Ordinul 887/2022 privind aprobarea Planului de management al Parcului Natural Comana

publicat in M.Of. 489 din 17-mai-2022

Decretul 791/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 489 din 17-mai-2022

Hotarirea 635/2022 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

publicat in M.Of. 489 din 17-mai-2022

Ordinul 713/2022 privind actualizarea sumelor pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităţilor, conform Programului Termoficare

publicat in M.Of. 489 din 17-mai-2022

Ordinul 1.211/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, precum şi pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018

publicat in M.Of. 489 din 17-mai-2022

Ordinul 2.749/2022 privind clasarea Ruinelor cetăţii bastionare din secolul al XVII-lea şi a Ansamblului abaţiei romano-catolice în categoria a - ansamblu, cu trei componente - Reşedinţa abaţiei romano-catolice, Biserica abaţială a parohiei romano-catolice, Moara abaţiei, situate în satul Sâniob, comuna Sâniob, judeţul Bihor, în Lista monumentelor istorice, toate în grupa B

publicat in M.Of. 489 din 17-mai-2022

Ordinul 3.691/2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.630/2018, şi pentru adoptarea unor măsuri privind recunoaşterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României

publicat in M.Of. 489 din 17-mai-2022

Legea 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 489 din 17-mai-2022