Rasfoire documente

Procedura din 2022 privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Ordinul 389/2022 pentru aprobarea Procedurii privind justificarea utilizării sumelor acordate în baza contractului de finanţare, precum şi modalitatea de transmitere a documentelor în format electronic

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Ordinul 80/2022 privind aprobarea licenţei de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte - Runda 99/2019, perimetrul Valea Leucii, judeţele Alba, Arad, Bihor

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Decizia 326/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lăcrămioara Poduţ-Florian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Decizia 325/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta-Alina Rusu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Decizia 324/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Decizia 323/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius-Cristian Ghincea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Decizia 322/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Tibor Feneşi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Decizia 321/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Elena Dumbravă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Decizia 320/2022 pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Decizia 319/2022 pentru stabilirea atribuţiilor secretarului de stat coordonator al Departamentului pentru evaluare integrată şi monitorizarea programelor finanţate din fonduri publice şi europene

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022

Ordinul 1.108/2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) şi art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire

publicat in M.Of. 486 din 16-mai-2022