Rasfoire documente

Decretul 794/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Decizia 838/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Legea 136/2022 pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea art. III alin. (1), (1^1) şi (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Decretul 792/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru modificarea art. III alin. (1), (1^1) şi (3) din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Legea 137/2022 privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Decretul 793/2022 pentru promulgarea Legii privind completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Legea 138/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Hotarirea 626/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu DN 73A (Predeal)'', judeţul Braşov

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Decizia 7/2022 [A] privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 488^6 alin. (1) din Codul de procedură penală raportat la art. 285 din acelaşi cod şi art. 154 din Codul penal

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022

Rectificare din 2022 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 710/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind ecologizarea zonelor afectate de deşeuri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 4 aprilie 2022

publicat in M.Of. 484 din 16-mai-2022