Rasfoire documente

Ordinul 260/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Omega şi (**)1Beta în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Ordinul 20.473/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Ordinul 74/2022 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decizia 309/2022 pentru eliberarea domnului Andrei Baciu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decizia 308/2022 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Nagy din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decizia 307/2022 privind eliberarea domnului Vasile-Cristian Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decizia 52/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 787/2022 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 786/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 785/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 784/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 783/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 60/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a Deciziilor-cadru 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI şi 2009/948/JAI ale Consiliului şi a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte digitalizarea cooperării judiciare - COM(2021) 760 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 59/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială şi penală şi de modificare a anumitor acte din domeniul cooperării judiciare - COM(2021) 759 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 58/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii digitale în cazurile de terorism - COM(2021) 757 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 57/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcţionării echipelor comune de anchetă şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM(2021) 756 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 56/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării poliţieneşti (''Prum II''), de modificare a Deciziilor 2008/615/JAI şi 2008/616/JAI ale Consiliului şi a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, 2019/817 şi 2019/818 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM(2021) 784 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 55/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind schimbul de informaţii dintre autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului - COM(2021) 782 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022