Rasfoire documente

Ordinul 20.473/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Ordinul 74/2022 privind aprobarea unei licenţe de dare în administrare pentru explorare

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decizia 309/2022 pentru eliberarea domnului Andrei Baciu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decizia 308/2022 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Cornelia Nagy din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decizia 307/2022 privind eliberarea domnului Vasile-Cristian Roman din funcţia de secretar de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decizia 52/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 787/2022 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 786/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 785/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 784/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Decretul 783/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 60/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a Deciziilor-cadru 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI şi 2009/948/JAI ale Consiliului şi a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte digitalizarea cooperării judiciare - COM(2021) 760 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 59/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială şi penală şi de modificare a anumitor acte din domeniul cooperării judiciare - COM(2021) 759 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 58/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii digitale în cazurile de terorism - COM(2021) 757 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 57/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcţionării echipelor comune de anchetă şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM(2021) 756 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 56/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării poliţieneşti (''Prum II''), de modificare a Deciziilor 2008/615/JAI şi 2008/616/JAI ale Consiliului şi a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, 2019/817 şi 2019/818 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM(2021) 784 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022

Hotarirea 55/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind schimbul de informaţii dintre autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului - COM(2021) 782 final

publicat in M.Of. 471 din 11-mai-2022