Rasfoire documente

Ordinul 323/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Ordinul 4.008/I.G./2022 pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Procedura din 2022 DE LUCRU a Comisiei tehnice comune

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - PARTIDUL ALIANŢA RENAŞTEREA NAŢIONALĂ

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Ordinul 2.681/2022 privind radierea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice cu denumirea Casă, situat la adresa poştală str. Buna Vestire 7, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, având codul LMI IS-II-m-B-03762

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Procedura din 2022 DE LUCRU a Comisiei tehnice comune

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Ordinul 674/2022 pentru aprobarea componenţei şi a procedurii de lucru a Comisiei tehnice comune care emite îndrumări privind modul de interpretare şi aplicare a reglementărilor tehnice de proiectare privind securitatea la incendiu

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Hotarirea 619/2022 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil, în suprafaţă totală de 11.039 mp, din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în domeniul public al statului, precum şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 - km 100+900 - sector Centură Sud km 52+700 - km 100+900''

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Hotarirea 617/2022 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Melnychuk Anastasiia

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Hotarirea 616/2022 privind acordarea cetăţeniei române doamnei Dvorzhetska Mariia

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Hotarirea 615/2022 privind aprobarea închirierii imobilelor 3526 şi 3169 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022

Decizia 82/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (6) şi ale capitolului II ''Salarii de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor'' din anexa nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 478 din 13-mai-2022