Rasfoire documente

Ordinul 20.496/2022 privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Hotarirea 44/2022 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor şi criteriilor de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Ordinul 138/2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii APS CONSUMER FINANCE IFN - S.A.

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Ordinul 4.160/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Ordinul 1.107/2022 privind aprobarea procedurii de implementare şi a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Ordinul 776/2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Hotarirea 624/2022 privind aprobarea plăţii contribuţiei statutare anuale a României, pentru anul 2021, la bugetul Conferinţei miniştrilor educaţiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Decretul 790/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Legea 134/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Decretul 789/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Legea 133/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Decretul 788/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022

Legea 132/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 477 din 13-mai-2022