Rasfoire documente

Hotarirea 623/2022 privind trecerea unei părţi din imobilul 370 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sălaj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022

Hotarirea 622/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022

Hotarirea 621/2022 pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2021

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022

Hotarirea 620/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil din domeniul public al statului, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022

Ordonanta urgenta 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022

Ordonanta urgenta 65/2022 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare ale Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă'' - S.A.

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022

Decizia 839/2021 [R/R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, ale art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1) şi (2) şi ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 476 din 12-mai-2022