Rasfoire documente

Decizia 16/2022 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept legate de interpretarea art. 75 alin. (1), art. 105 alin. (1) şi (2) şi art. 106 din Legea nr. 85/2014 şi a art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 , în forma în vigoare în perioada 26 mai 2016 - 21 decembrie 2017

publicat in M.Of. 460 din 09-mai-2022

Ordinul 1.258/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 12 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri

publicat in M.Of. 460 din 09-mai-2022

Ordinul 493/2022 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului ''Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate''

publicat in M.Of. 460 din 09-mai-2022

Decizia 8/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. a) şi ale art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 460 din 09-mai-2022

Decizia 586/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 460 din 09-mai-2022