Rasfoire documente

Ordinul 1.090/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Ordinul 3.610/2022 privind măsuri de aplicare şi corelare a planurilor de învăţământ pentru învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Ordinul 1.112/2022 pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Ordinul 915/2022 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună şi floră sălbatice

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Ordinul 511/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Ordinul 61/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Hotarirea 54/2022 referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind cooperarea poliţienească operativă - COM(2021) 780 final

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Hotarirea 53/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - COM(2021) 891 final

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Hotarirea 52/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de instrumentalizare în domeniul migraţiei şi azilului - COM(2021) 890 final

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022

Hotarirea 51/2022 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Situaţia actuală privind reciprocitatea cu Statele Unite în domeniul politicii vizelor - COM(2021) 827 final

publicat in M.Of. 469 din 11-mai-2022