Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Circulara 11/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Ordinul 4.140/2022 pentru stabilirea birourilor vamale de frontieră abilitate să efectueze formalităţi vamale de punere în liberă circulaţie a benzinelor şi motorinelor

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Hotarirea 39/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Hotarirea 66/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în ceea ce priveşte deciziile organizaţiilor de standardizare europene privind standardele europene şi documentele de standardizare europeană - COM(2022) 32 final

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Hotarirea 65/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a mecanismului opţional de taxare inversă în legătură cu livrările de anumite bunuri şi prestările de anumite servicii care prezintă risc de fraudă şi a mecanismului de reacţie rapidă împotriva fraudei în domeniul TVA - COM(2022) 39 final

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Hotarirea 64/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor multinaţionale în Uniune - COM(2021) 823 final

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Hotarirea 63/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a unor norme pentru prevenirea utilizării abuzive în scopuri fiscale a entităţilor fictive şi de modificare a Directivei 2011/16/UE - COM(2021) 565 final

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Hotarirea 62/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru pieţele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale şi hidrogenului - COM(2021) 803 final

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022

Hotarirea 61/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte alinierea acesteia la normele Uniunii privind protecţia datelor cu caracter personal - COM(2021) 767 final

publicat in M.Of. 468 din 10-mai-2022