Rasfoire documente

Acord din 2021 între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Regulamentul 9/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Ordinul 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Hotarirea 80/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte prelungirea competenţei conferite Comisiei pentru a adopta acte delegate - COM(2022) 113 final

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Hotarirea 79/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru punerea în aplicare şi asigurarea respectării Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniunea Europeană şi din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi a Acordului comercial şi de cooperare dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte - COM(2022) 89 final

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Hotarirea 78/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 549/2013 şi de abrogare a 11 acte juridice ale Uniunii în domeniul conturilor naţionale - COM(2021) 776 final

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Hotarirea 77/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027 - COM(2022) 57 final

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Hotarirea 69/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2011/61/UE şi 2009/65/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar şi de custodie şi iniţierea de împrumuturi de către fondurile de investiţii alternative - COM(2021) 721 final

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Hotarirea 68/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/25/CE în ceea ce priveşte includerea unor cerinţe de stabilitate îmbunătăţite şi alinierea directivei la cerinţele de stabilitate definite de Organizaţia Maritimă Internaţională - COM(2022) 53 final

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Hotarirea 67/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru lucrul pe platforme - COM(2021) 762 final

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Decretul 781/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021 la Amman

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022

Legea 131/2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la 4 aprilie 2021 la Amman

publicat in M.Of. 467 din 10-mai-2022