Rasfoire documente

Ordinul 697/2022 pentru modificarea pct. 24 al art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene nr. 2.400/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin prin acordarea unor ajutoare de minimis pentru IMM-uri sub formă de garanţie neplafonată de portofoliu din cadrul Programului operaţional ''Iniţiativa pentru IMM''

publicat in M.Of. 466 din 10-mai-2022

Hotarirea 613/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor suprafeţe de teren din administrarea Penitenciarului Brăila, din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii ''Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila''

publicat in M.Of. 466 din 10-mai-2022

Hotarirea 588/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 466 din 10-mai-2022

Conventie-Cadru din 2022 de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită (model)

publicat in M.Of. 466 din 10-mai-2022

Ordinul 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora

publicat in M.Of. 466 din 10-mai-2022