Rasfoire documente

Decizia 9/2022 [A] referitoare la recursul în interesul legii privind organul judiciar competent să soluţioneze plângerea persoanei nemulţumite în ipoteza în care procurorul ierarhic superior celui care a emis soluţia de clasare a admis-o, a infirmat soluţia procurorului de caz şi a dat o nouă soluţie de clasare, pentru alte motive decât cele invocate de petent, în raport cu dispoziţiile art. 339 alin. (5) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Ordinul 1.260/2022 pentru modificarea pct. 57 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Rezolutia 2624/2022 adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 898-a reuniuni

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Ordinul 855/2022 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2624 (2022)

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Hotarirea 76/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor tranzitorii privind ambalarea şi etichetarea produselor medicinale veterinare autorizate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 - COM (2022) 76 final

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Hotarirea 75/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Droguri a Uniunii Europene - COM (2022) 18 final

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Hotarirea 74/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor (Actul privind cipurile) - COM (2022) 46 final

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Hotarirea 73/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea punctului unic de acces european - COM (2021) 725 final

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Hotarirea 72/2022 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a anumitor directive în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea punctului unic de acces european - COM (2021) 724 final

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Hotarirea 71/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informaţiile puse la dispoziţia publicului, relevante pentru serviciile financiare, pentru pieţele de capital şi pentru durabilitate - COM (2021) 723 final

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022

Hotarirea 70/2022 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce priveşte sfera activelor şi investiţiilor eligibile, structura portofoliului şi cerinţele de diversificare, împrumutul de numerar şi alte reguli ale fondurilor şi în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la autorizarea, politicile de investiţii şi condiţiile de funcţionare ale fondurilor europene de investiţii pe termen lung - COM (2021) 722 final

publicat in M.Of. 465 din 10-mai-2022