Rasfoire documente

Hotarirea 592/2022 privind actualizarea valorilor de inventar, adresei, denumirii, codului de clasificaţie şi modificarea datelor tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Sportului, prin Complexul Sportiv Naţional Izvoru Mureşului

publicat in M.Of. 452 din 06-mai-2022

Hotarirea 587/2022 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Mioveni din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 452 din 06-mai-2022

Hotarirea 546/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 452 din 06-mai-2022

Hotarirea 545/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

publicat in M.Of. 452 din 06-mai-2022

Hotarirea 544/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 452 din 06-mai-2022

Decizia 852/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi ale anexei nr. 3.25 la aceeaşi lege

publicat in M.Of. 452 din 06-mai-2022