Rasfoire documente

Hotarirea 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

publicat in M.Of. 450 din 05-mai-2022

Ordinul 55/2022 privind modalitatea de organizare şi desfăşurare a examenului în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 450 din 05-mai-2022

Hotarirea 610/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Tehnopol Galaţi ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 450 din 05-mai-2022

Hotarirea 609/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a Conferinţei internaţionale cu tema ''Războaiele de independenţă, diplomaţie şi societate. Noi perspective şi abordări ale Problemei Orientale 1875-1878'', în perioada 8-11 mai 2022, Bucureşti

publicat in M.Of. 450 din 05-mai-2022

Hotarirea 583/2022 privind transmiterea unei părţi din imobilul 706, aflată în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi înscrierea părţii de imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificarea valorii de inventar a imobilului 706, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 450 din 05-mai-2022

Ordonanta urgenta 59/2022 pentru modificarea unor acte normative în domeniul străinilor

publicat in M.Of. 450 din 05-mai-2022

Decizia 175/2022 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 450 din 05-mai-2022