Rasfoire documente

Ordinul 29/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Hotarirea 4/2022 pentru aprobarea Listei cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Ordinul 85/2022 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 50 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Ordinul 3/2022 pentru aprobarea unei licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decizia 682/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 56/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 23/2022 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 55/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 54/2022 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a lecturii

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 21/2022 privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua naţională a lecturii

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 51/2022 privind promulgarea Legii pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 19/2022 pentru instituirea anului 2022 ca Anul Smaranda Brăescu

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Decretul 50/2022 pentru promulgarea Legii privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022

Legea 18/2022 privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua naţională a supravieţuitorilor de cancer

publicat in M.Of. 45 din 14-ian-2022