Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 58/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Rectificare din 2022 la anexa nr. 4 la Procedura de implementare şi schema de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 955/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 şi 366 bis din 13 aprilie 2022

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Decretul 778/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Legea 128/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Decretul 777/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Legea 127/2022 pentru modificarea art. 12 alin. (81) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Decretul 776/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Legea 126/2022 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2020 privind modificarea termenului prevăzut la art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Decretul 775/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022

Legea 125/2022 completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

publicat in M.Of. 456 din 06-mai-2022