Rasfoire documente

Hotarirea 539/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 620/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN 2 - etapa I'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14'', ''Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15'' şi ''Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15'', precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ''Varianta de ocolire Bacău'', precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013

publicat in M.Of. 441 din 05-mai-2022

Procedura din 2022 privind plata compensaţiilor de către Fondul de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 441 din 05-mai-2022

Regulamentul 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor

publicat in M.Of. 441 din 05-mai-2022

Hotarirea 558/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

publicat in M.Of. 441 din 05-mai-2022

Hotarirea 557/2022 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Techirghiol, judeţul Constanţa, precum şi cu privire la modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 441 din 05-mai-2022