Rasfoire documente

Regulamentul 6/2022 privind cadrul de desfăşurare a testelor de rezilienţă cibernetică TIBER-RO

publicat in M.Of. 432 din 03-mai-2022

Hotarirea 567/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 736/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625- DJ 191C'', precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 736/2020

publicat in M.Of. 432 din 03-mai-2022

Decizia 901/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 432 din 03-mai-2022

Decretul 561/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

publicat in M.Of. 432 din 03-mai-2022

Legea 120/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene în vederea facilitării aplicării de către România a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) şi de înlocuire şi abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului

publicat in M.Of. 432 din 03-mai-2022