Rasfoire documente

Decizia 758/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Ordinul 2/2022 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor de către entităţile raportoare cu privire la neconcordanţele referitoare la beneficiarii reali, în temeiul art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Ordinul 17/2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Hotarirea 531/2021 pentru aprobarea Normei N3.13 ''Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-IV/0)

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022

Norma din 2021 Norma N3.13 ''Garanţii EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-GAR-14-IV/0)

publicat in M.Of. 43 din 14-ian-2022