Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2022 privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Ordinul 359/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive omologate

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Hotarirea 2/2022 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2022

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Decizia 299/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Bosovici a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Decizia 298/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Palade a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Hotarirea 7/2022 privind vacantarea funcţiei de membru în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Hotarirea 6/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2021 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Hotarirea 5/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2021 privind constituirea Grupului PRO-America

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Hotarirea 4/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Hotarirea 3/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 14/2021 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022

Hotarirea 2/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

publicat in M.Of. 438 din 04-mai-2022