Rasfoire documente

Ordinul 684/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A.

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Ordinul 1.060/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A.

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Ordinul 1.000/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Ordinul 527/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Ordinul 397/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A.

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Ordinul 55/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale PISCICOLA - S.A. Călăraşi din coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Hotarirea 578/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Hotarirea 559/2022 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Sistem integrat de management în Sistemul de asigurări sociale de sănătate''

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Decizia 73/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022

Decizia 847/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 436 din 04-mai-2022