Rasfoire documente

Regulamentul 8/2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022

Ordinul 60/2022 pentru completarea art. 5 din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022

Ordinul 57/2022 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 47/2010

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022

Hotarirea 555/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reabilitare, creşterea eficienţei energetice, gestionarea eficientă a energiei la imobile existente corpurile C2 şi C20, modificări interioare, amenajare spaţii de lucru în pod existent (C2) amenajare incintă şi refacere împrejmuire la IPJ Cluj şi DJI Cluj (UM 0603)''

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022

Hotarirea 554/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022

Hotarirea 528/2022 privind trecerea unei suprafeţe de 5,76 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022

Hotarirea 527/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Arheologie ''Vasile Pârvan'' din subordinea Academiei Române

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022

Hotarirea 524/2022 privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi a valorii de inventar, ca urmare a reevaluării, ale bunurilor imobile înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti, precum şi pentru înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti

publicat in M.Of. 423 din 02-mai-2022