Rasfoire documente

Decizia 453/2022 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Companiei de brokeraj TUTTI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 422 din 02-mai-2022

Regulament din 2022 privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis

publicat in M.Of. 422 din 02-mai-2022

Ordinul 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis

publicat in M.Of. 422 din 02-mai-2022

Ordinul 1.237/2022 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 422 din 02-mai-2022

Decizia 765/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5), ale art. 353 alin. (9) şi ale art. 363 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 422 din 02-mai-2022