Rasfoire documente

Hotarirea 582/2022 privind recunoaşterea Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Hotarirea 581/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru, judeţul Timiş, ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Hotarirea 580/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Hotarirea 579/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Hotarirea 569/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Hotarirea 568/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Hotarirea 565/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Reconstrucţie şi reparare viaduct Cârcea km 200 + 306 linia CF 100 Videle-Orşova'', lucrare de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Hotarirea 562/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Hotarirea 556/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 615 aflat în domeniul public al statului, transmiterea unei părţi din acesta şi a imobilului 3552 aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022

Decizia 900/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 428 din 03-mai-2022